відділяти


відділяти
I
1) = відділювати, відділити (що від чого — бути межею, перепоною між чим / ким-н.), відділювати, розділяти, розділити (кого-що), відмежовувати, відмежувати, відгороджувати, відгородити, відокремлювати, відокремити; ділити (кого-що), розмежовувати, розмежувати (що), роз'єднувати, роз'єднати (кого)
2) = відділити (передавати у власність частину майна й землі комусь із членів родини для самостійного господарювання), виділяти, виділити
II

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • ляти — лію, лієш, ліє, Пт. 1. Випускати рідину, виливати, наливати. Налієш молока в тоты два дзбанкы. 2. Лити. Дойдж ліє юж два дны. Ляти в ґардло (напиватись) …   Словник лемківскої говірки

  • стрѣляти — Стрелять стрѣляти (3) 1. Пускать стрелы из лука. 1097: Единою подступиша к граду под вежами, онѣм же бьющим с града, и стрѣляющим межи собою, идяху стрѣлы акы дождь. Пов. врем. лет, 180 (1377 г. ← нач. XII в.). 1229: Стрѣляющимъ на градъ инѣмь… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • Рострѣляти — убить стрелами (1): Млъвитъ Гзакъ Кончакови: Аже соколъ къ гнѣзду летитъ, соколича рострѣляевѣ своими злачеными стрѣлами. 43. Ср. Растрѣляти убить стрелами. 907: А их же имаху плѣнникы, овѣхъ посекаху, другиа же мучаху, иныя же растреляху …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • відділяти — я/ю, я/єш і відді/лювати, юю, юєш, недок., відділи/ти, ілю/, і/лиш, док., перех. 1) Розділяючи, відгороджувати від чого небудь. || Розділяти, відмежовувати собою; бути межею, перепоною між чим , ким небудь. || Розділяти, відмежовувати (про певний …   Український тлумачний словник

  • приділяти — я/ю, я/єш, недок., приділи/ти, ділю/, ді/лиш, док., перех. 1) кому, чому, для кого – чого.Віддавати, присвячувати кому , чому небудь певний час. || тільки кому, чому. Надавати певне місце кому , чому небудь у розповіді, літературному творі і т.… …   Український тлумачний словник

  • уділяти — (вділя/ти), я/ю, я/єш, недок., уділи/ти (вділи/ти), уділю/, уді/лиш, док., перех. 1) Виділяти для кого небудь частину чогось, ділитися чим небудь. || Заощаджувати, відкладати що небудь з метою зберігання. || Давати у розпорядження (місце),… …   Український тлумачний словник

  • обділяти — я/ю, я/єш, недок., обділи/ти, ділю/, ді/лиш, док. 1) Ділячи що небудь, роздавати кожному; наділяти багатьох чим небудь. || Давати, дарувати певну кількість чого небудь одній особі; наділяти. || перен. Надавати яких небудь властивостей, якостей і… …   Український тлумачний словник

  • переділяти — я/ю, я/єш, недок., переділи/ти, ділю/, ді/лиш, док., перех. 1) Розділяти що небудь на частини. 2) Ділити, розподіляти що небудь на частини ще раз, повторно або заново, по іншому …   Український тлумачний словник

  • поділяти — я/ю, я/єш, недок., поділи/ти, ділю/, ді/лиш, док., перех. 1) Ділити що небудь на частини. || Відмежовувати, роз єднувати собою що небудь. || Бути межею між частинами чого небудь. || Розподіляти що небудь між кимсь. || тільки док., кого, розм.… …   Український тлумачний словник

  • розділяти — я/ю, я/єш і рідко розді/лювати, юю, юєш, недок., розділи/ти, ділю/, ді/лиш, док., перех. 1) Ділити що небудь на частини, шматки і т. ін. || Поділяти (колектив людей) на менші одиниці. || Класифікувати за певними ознаками. || перен. Певним чином… …   Український тлумачний словник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.